Реєстрація права власності на нерухоме майно

Реєстрація права власності на нерухоме майно тобто квартири, будинки, гаражні бокси, земельні ділянки, тощо.Для реєстрації права власності на квартиру та/або будинок необхідні наступні документи:

 1. Правовстановлюючий документ на квартиру та/або будинок (це може бути Свідоцтво про право власності, Свідоцтво про право на спадщину, Договір купівлі-продажу, Договір дарування та інше);
 2. Технічний паспорт на квартиру та/або будинок (термін придатності технічного паспорту 5 років з моменту його виготовлення, якщо Ваш технічний паспорт виготовлений раніше ніж 5 років назад, то потрібно зробити новий);
 3. Інформаційна довідка БТІ про наявність та/або відсутність реєстрації права власності на квартиру та/або будинок;
 4. Паспорт фізичної особи-заявника (паспорт старого зразка книжечкою або паспорт нового зразка – ID-картка);
 5. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) фізичній особі-заявнику;
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання фізичної особи-заявника (потрібна у разі наявності у фізичної особи паспорту громадянина України нового зразка – ID-картки).

Для реєстрації права власності на гаражний бокс необхідні наступні документи:

 1. Правовстановлюючий документ на гаражний бокс (це може бути Довідка гаражного кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, Свідоцтво про право власності, Свідоцтво про право на спадщину, Договір купівлі-продажу, Договір дарування та інше);
 2. Технічний паспорт на гаражний бокс (термін придатності технічного паспорту 5 років з моменту його виготовлення, якщо Ваш технічний паспорт виготовлений раніше ніж 5 років назад, то потрібно зробити новий);
 3. Інформаційна довідка БТІ про наявність та/або відсутність реєстрації права власності на гаражний бокс;
 4. Паспорт фізичної особи-заявника (паспорт старого зразка книжечкою або паспорт нового зразка – ID-картка);
 5. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) фізичній особі-заявнику;
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання фізичної особи-заявника (потрібна у разі наявності у фізичної особи паспорту громадянина України нового зразка – ID-картки).

Для реєстрації права власності на земельну ділянку необхідні наступні документи:

 1. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (це може бути Державний акт на право власності на земельну ділянку, Свідоцтво про право власності, Свідоцтво про право на спадщину, Договір купівлі-продажу, Договір дарування та інше);
 2. Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку (Відповідно до п. 178 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 року № 1051, витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі);
 3. Паспорт фізичної особи-заявника (паспорт старого зразка книжечкою або паспорт нового зразка – ID-картка);
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) фізичної особи-заявника;
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання фізичної особи-заявника (потрібна у разі наявності у фізичної особи паспорту громадянина України нового зразка – ID-картки).

Крім вищенаведеного, нотаріус здійснює інші види реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав, в тому числі реєстрація іншого речового права (найм/оренда), реєстрація іпотеки, реєстрація обтяжень. Загалом документи необхідні для таких реєстраційних дій майже ті самі, але для отримання більш детальнішої інформації ви можете звернутися за консультацією по телефону або відвідати офіс нотаріуса.


Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:

 1. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 2. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 3. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
 4. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
 5. договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав.


Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

 1. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 2. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав.


Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції;
 2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 3. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 4. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
 5. договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи;
 2. акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
  Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;
 3. рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);
 4. письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна, проводиться за умови наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання;
 2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
 3. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
  документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників, подаються:

 1. договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;
 2. документи, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу або виділу в натурі частки.

У разі коли в результаті виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, у співвласників, які не здійснювали виділ в натурі частки, змінюється розмір часток у праві спільної власності, подається також письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор зазначає рівні частки у праві спільної часткової власності на таке майно.


Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються:

 1. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;
 3. технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються:

 1. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадків, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли за рішенням державного органу приватизації продаж об’єкта незавершеного будівництва здійснюється під розбирання без земельної ділянки);
 2. копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 3. копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;
 4. технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору, подається відповідний договір.

Шановні кліенти!
На періоди відключень електроенергії наша нотаріальна контора працює в штатному режимі. Найкращий звʼязок Телеграм або Вайбер:
044-356-26-21, 094-856-26-21.
OK